1
LV10 Agi Scroll 15 EA
2
Battle Manual 4 EA
3
Job Manual 4 EA
4
SP Increase Potion (Small) 4 EA
5
Bubble Gum 4 EA
6
Cool Summer Outfit 10 EA
7
Miracle Medicine 1 ea
8
LV10 Blessing Scroll 15 EA
9
Takoyaki 10 EA
10
Insurance 10 EA
11
Siege White Potion 80 EA
12
Token Of Siegfried 10 EA
13
ASPD Potion 10 EA
14
Gym Membership Card 1 ea
15
LV5 Aspersio Scroll 15 EA
16
Abrasive 10 EA
17
Sparkling Candy 10 EA
18
Siege Blue Potion 40 EA
19
Honey Pastry 10 EA
20
Aigenta Slip 20 EA
21
Miracle Medicine 1 ea
22
Steamed Tongue 10 EA
23
Steamed Scorpion 10 EA
24
Hwergelmir's Tonic 10 EA
25
Dragon Breath Cocktail 10 EA
26
Cooked Nine Tail's Tails 10 EA
27
Stew Of Immortality 10 EA
28
MVP 3Days Box 1 ea
Hera/Valhalla รับไอเทมได้จากระบบจดหมาย RodEx (หัวข้อ Notice) Jellopy รับไอเทมได้จาก NPC Cool Event Corp Employe เมือง Alberta (147,60)
/RagnarokExtreme