1
LV10 Agi Scroll 15 EA
2
Battle Manual 4 EA
3
Job Manual 4 EA
4
HP Increase Potion (Medium) 10 EA
5
Bubble Gum 4 EA
6
SP Increase Potion (Medium) 10 EA
7
Miracle Medicine 1 ea
8
LV10 Blessing Scroll 15 EA
9
Takoyaki 10 EA
10
Insurance 10 EA
11
Siege White Potion 80 EA
12
Token Of Siegfried 10 EA
13
ASPD Potion 10 EA
14
Gym Membership Card 1 ea
15
LV5 Aspersio Scroll 15 EA
16
Abrasive 10 EA
17
Sparkling Candy 10 EA
18
Siege Blue Potion 40 EA
19
Honey Pastry 10 EA
20
Aigenta Slip 20 EA
21
Miracle Medicine 1 ea
22
STR Biscuit Stick 2 EA
23
VIT Biscuit Stick 2 EA
24
AGI Biscuit Stick 2 EA
25
INT Biscuit Stick 2 EA
26
DEX Biscuit Stick 2 EA
27
LUK Biscuit Stick 2 EA
28
MVP 3Days Box 1 ea
Hera/Valhalla รับไอเทมได้จากระบบจดหมาย RodEx (หัวข้อ Notice) Jellopy รับไอเทมได้จาก NPC Cool Event Corp Employe เมือง Alberta (147,60)
/RagnarokExtreme